účetnictví

Čím se zabýváme, co Vám nabízíme?

  • vedení podvojného účetnictví
  • ekonomicko-poradenskou činnost
  • zpracování mzdového účetnictví
  • zpracování daňové evidence
  • zpracování daňových přiznání pro firmy i OSVČ 
  • zpracováváme daňová přiznání k DPH vč. kontrolního a souhrnného hlášení, DPPO, DPFO, silniční dani, aj.
  • za naše klienty komunikujeme s finančními úřady, zdravotními pojišťovnami, správou sociálního zabezpečení
  • připravíme Vám vyhodnocení Vašich výsledků, report k Výsledovce a Rozvaze

Vzhledem k našemu zkušenému týmu Vám garantujeme, že všechny Vámi předané podklady správně (dle platné legislativy) zaúčtujeme. Pokud by se jednalo o speciální záležitost, využijeme našich spolupracujících daňových poradců.

Předávání podkladů k zaúčtování

Našim zákazníků nabízíme následující možnosti předávání dokladů pro zaúčtování :

a) osobní vyzvedávání u Vás ve firmě

b) doklady dovezete k nám do kanceláře

c) zašlete nám je poštou nebo kurýrem

d) naskenováním na zabezpečené úložiště (sharepoint) - tato možnost je našimi klienty preferována. Celé to funguje následovně - vygenerujeme Vám přístupová oprávnění do úložiště, a pak naskenované dokumenty jednoduše do úložiště přenesete. Je to opravdu jednoduchě, soubory s doklady myší přetáhnete do příslušného místa a z Vaší strany je vše hotovo. Samozřejmě Vás touto možností podrobně provedeme, uvidíte, že je to opravdu jednoduché, rychlé a efektivní. Úložiště pak bude sloužit jako jakási knihovna účetních dokladů, do které se můžete podívat třeba přes mobilní telefon, najdete tu kromě účetních dokladů i podaná daňová přiznání, účetní závěrky atd.

 

Naše služby

Vedení účetnictví

Účetnictví Vám povedeme buď ve Vašem účetním systému nebo Vám nabízíme vedení účetnictví v našem účetním systému. Pracujeme v systému ABRA , který zajišťuje vedení účetnictví dle platné legislativy.

Reportingové služby

Mezi další služby, které Vám nabízíme jsou reportingové služby, kdy podle druhu podnikání a podle potřeb managementu (vlastníků) firem vyhotovíme předem dohodnutý report, který obsahuje rychlé shrnutí minulého období, poměrové ukazatele, srovnání s minulým rokem (nebo roky), benchmark (pokud existuje). Tento výstup je vhodný pro rychlou orientaci jak si firma vede ve srovnání s plánem na daný rok, jak se vyvíjí ve srovnání s rokem minulým.

 

Kolik zaplatíte za vedení účetnictví?

Cena za zpracování účetnictví se stanovuje dle domluvy individuálně dle náročnosti zpracování - dle počtu dokladů, požadovaných reportů a způsobu předávání dokladů.

 

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---sociální sítě---

.

.

.

.

.

.

----slider---

slider

Čas jsou peníze

Každý by měl dělat to, co umí. Ostatní přenechat odborníkům.